Arbeidslivet ikke alternativ til uføretrygd

Dette kan man i alle fall lese i en artikkel i Aftenposten i dag.
Jeg våger å påstå at med riktig oppfølging fra Nav Arbeid og lege/annet helsepersonell ville flertallet komme tilbake i arbeidslivet. Hvis Nav hadde hatt de ressursene som trengs for å følge opp sånn de teoretisk sett skal gjøre, kunne folk fått hjelp til å finne alternative yrker og få nødvendig kursing/utdanning. Hvis helsepersonell, herunder fastlege, spesialister, psykologer og andre man måtte ha behov for kontakt med, hadde hatt mulighet til å følge opp hvert individ i den grad vedkommende trenger det, ville flere kunnet bekjempe og/eller lære seg å leve med sykdommer og plager. Kunnskap er makt i sånne tilfeller, og jo mer du vet om sykdommen, jo sterkere står du i i kampen mot symptomene.

I artikkelen står det:
«Den lave sysselsettingsandelen etter fem år kan tyde på at selv om en strammer inn regelverket for tilståelse av uføretrygd, betyr ikke dette nødvendigvis at personene med avslag på søknaden vil komme ut i arbeid», konkluderer de to forskerne Tom Kornstad og Terje Skjerpen.

Jeg håper dette ikke er overraskende lesing for myndighetene. Det bør være innlysende at det er andre tiltak enn pisk som må til for å hjelpe syke mennesker ut i arbeid igjen. Jeg mener på ingen måte at staten er ansvarlig for folks helse og evne til arbeid alene, men at mulighetene må legges til rette for at folk med forskjellige lidelser skal kunne jobbe. Det er opp til hvert individ å ta ansvar for sitt eget helbred, og bruke de mulighetene som finnes. Problemet nå er at mulighetene ikke er mange, og at man i tillegg til sykdom må bruke altfor mange krefter på å komme gjennom hos Nav og få riktig hjelp hos fastlege.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

kaffedamen

kaffedamen

35, Oslo

Student på Norges Idrettshøyskole, jobber deltid med litteratur. Følg også http://hjemsted.blogg.no/

bloglovin

By: TwitterButtons.com
By TwitterButtons.com

Kategorier

Arkiv

hits